Pontoppidans juledigt

Synoptisk oversigt over de tre forskellige versioner af digtet. Se nærmere om det enkelte digt: 1886, 1912 og 1917

Jule-Roser 1886 Dedikation 1912 1917

Så melder Sagnet: at ved Nattetide,
et Barn blev født ved Asenindens Side.

 

 

Ved Lygtens Skin, imellem Får og Stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt i Klude

To Æsler lagde Ørene tilbage
og hilste lydt den Lilles første Klage.

Det var i Bethlehem for længe siden,
og Drengens Ry er vokset stærkt med Tiden.

 

Ved Lygtens Skin, imellem Faar og Stude,
blev Jesusbarnet født og svøbt i Klude.

Et Æsel lagde Ørene tilbage
og hilste lydt den Lilles første Klage.

Det var i Bethlehem for længe siden,
og Drengens Ry er vokset stærkt med Tiden.

Hans Fødselsstund er Aarets store Time,
da Festlys tændes, alle Klokker kime.

… End synes jeg i Julenattens Glæde
at høre Æslet skryde – Barnet græde.
Men endnu gennem Juleaftens Glæde
jeg hører Æsler skryde, Barnet græde.
Men altid gennem Juleaftens Glæde
jeg hører Æslet skryde, Barnet græde.