Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 15. juli 1889

Bogen færdig i næste Uge

15/7 89. Pileallé 7
Frederiksberg I

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Den norske Forfatter J. Poulsen1, hvem jeg tilfældigt traf iaftes, fortalte mig ligeså tilfældigt, at De agtede Dem på en længere Rejse en af de nærmeste Dage. Jeg har været her i Byen i den sidste Tid og siddet her og slidt for at få min Bog2 færdig til den 1ste, da jeg nemlig til den Tid atter rejser og forinden gjærne vilde have talt med Dem, Fremtiden angående. Bogen bliver (mellem os) færdig i næste Uge. Den er på godt 20 Ark. Men tillige har jeg den Række "Danske Billeder", som næste Forår udkommer i forskjellige Udgaver i Oversættelse men hvis Original tilhører mig, endda med gratis Afbenyttelse af Clichéerne og en vis Forpligtelse fra Turistforeningens Side til at kjøbe Expl. Mulig kunde vi blive enige om noget også denne Bog angående, og i det hele vilde jeg gjærne have talt med Dem om, hvorvidt De vilde være villig til at overtage Forlaget af eventuelle fremtidige Bøger af mig.

Jeg beder Dem derfor bevise mig den Tjeneste at lade mig vide, om og – i så Fald – til hvilken Tid, jeg kan få en Samtale med Dem, forinden Deres Afrejse. For mit Vedkommende er Formiddagen den uheldigste Tid. Men De er vel ikke i Deres Forretning til andre Tider?

Deres meget ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] John Paulsen (1851-1924) var vidt omrejsende og i sin ungdom tæt på Henrik Ibsen der hjalp ham frem. Men i 1882 havde han udgivet en nøgleroman om ham, Familien Pehrson, der brat sluttede forholdet mellem de to. 1887-89 udsendte han tre bøger på Forlaget Schoubothe. Paulsen optræder ikke siden i den pontoppidanske historie, men omtales et par gange af Georg Brandes over Borchsenius der var Paulsens danske oversætter: 18.3.1881 og 26.6.1882. At HP betegner ham som den "norske Forfatter" tyder dog ikke på at det er gennem Langhoff han har lært ham at kende, men måske gennem Borchsenius. tilbage
[2] min Bog: HP udgav i 1889 ingen bøger men havde planer om flere. Af de følgende kendte breve synes det at fremgå at bogen er Skyer som en rent "politisk" bog. Den var også den første der udkom i 1890, men på Gyldendal(!), og den endte på 18,5 ark. tilbage