Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 8. april 1889

for at fuldføre Arbejdet

Mandag [med fremmed hånd:] 1889
Pileallé 7.
Frederiksberg I1

Hr. Forlagsboghdl. P. Langhoff!

Jeg har i nogle Dage været her i Byen, og når jeg desuagtet ikke har søgt Dem, skyldes det en Undseelse, som De mulig vil kunne forklare Dem. Det var Touristforeningens Tilbud, som jeg ikke syntes at have Råd til at afslå, og som bevirkede Ulykken.

Nu tager jeg imidlertid igjen i Dag ud på Landet for at fuldføre Arbejdet2, og skal jeg da derfor igjen lade høre fra mig.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet til mandag 8.4.1889 i henhold til brevet 31.3.1889 til Philipsen. tilbage
[2] Arbejdet: den samling Fortællinger de havde kontrakt om pr. 16.11.1887 m. afleveringsfrist 1.9.1888. tilbage