Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Pileallé 7 D, Frederiksberg. 31. marts 1889

Kavtionens Forlængelse


31/3 89.
Pileallé 7 D.
Frederiksberg I.

Hr. Forlagsboghdl. P.G. Philipsen!

Imorgen skriver vi den 1ste April, og min Bog er – til min Beklagelse – ikke bleven færdig. Dette skyldes forskjellige Omstændigheder, navnlig et Tilbud fra Touristforeningen, som jeg ikke har ment at burde vise fra mig, og som krævede at skride til Handling strax.

Jeg er derfor beredt på at tilbagebetale√ Dem med Renter det Beløb, jeg i Forskud har modtaget på Honoraret.

2 Alligevel skal jeg tillade mig at foreslå Dem, at jeg endnu får Frist med Arbejdets Aflevering indtil 1st Avgust, imod at Holst, hvad han ifølge Brev til mig i Dag er villig til, skriftlig giver sit Minde til Kavtionsforpligtelsens Forlængelse.

Da jeg i Morgen er nødt til at rejse til Fyen, bedes De venligst at sende Deres Svar til Hr. Holst (Nielsen & Winther, Blegdamsvejen), som da skal blive underrettet om alt fornødent og være forberedt på alle Eventualiteter.

Med Højagtelse
Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan