Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra København. 16. november 1887

Kontrakt 16.11.1887

Undertegnede Henrik Pontoppidan og I.H. Schubothes Boghandel indgaa herved følgende Kontrakt om Forlagsretten til en Samling Fortællinger af Henrik Pontoppidan

§1. Forlagsretten gjælder for 1ste Oplag paa To Tusinde og femti Exemplarer
Honoraret fastsættes til et Hundrede Kroner for hvert trykt√ sextensidigt Ark

§2. Bogen trykkes i almindeligt Oktavformat med 28 Linier paa hver Side og Smudstitel foran hver enkelt Fortælling.

§3. Af Bogens Indhold maa indtil en Tredjedel bestaa af tidligere trykte Arbejder, Resten skal være nyt. Bogen maa ikke overskride 20 Ark. Forfatteren forpligter sig til at aflevere Manuskriptet senest 1 September 1888.

§4. Honoraret forfalder efter Haanden som Manuskriptet afleveres.

Kjøbenhavn d 16 September November√ 1887.

[underskrevet:]Henrik PontoppidanI.H. Schubothes Boghdl. / P.Langhoff.

Skjerbæks tilskrift i databasen:
EN SAMLING FORTÆLLINGER / NATUR / VILDT / MORGENDUG / EN FORTÆLLING FRA VESTERHAVET / LANDSBYENS DRONNING / EN FORTÆLLING FRA SKOVEN / VENINDER / EN BONDE / En Samling Fortællinger / En Fortælling fra Vesterhavet / En Fortælling fra Skoven // [kopi af denne del af kontrakten mangler 18/10 1999]