Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 10. juni 1888

en sørgelig Erfaring

10/6 88. Havreholm
pr. Esrom

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

I Anledning af en Notits i "Politikens" Gårsnummer1, beder jeg Dem – således som jo også Aftalen var imellem os – ikke at lade andre og især ikke Offentligheden tilflyde Meddelelser angående den omhandlede Bog, før jeg har overbragt Dem Manuskriptet. Dette skal nok ske til den fastslåede Tid; men forinden nævner jeg aldrig selv til nogen, hvad jeg arbejder på, og jeg har (fra "Mimoser") en sørgelig Erfaring for, hvorledes sådanne Forhånds-Meddelelser i et Blad aldeles betog mig Lysten til at fortsætte Arbejdet og ødelagde det for mig. I dette Tilfælde er der jo – ikke sandt? – særlig Grund til ikke for tidlig at fortælle derom; jeg 2 mener Hensynet til min gamle Forlægger, hos hvem jeg netop i disse Dage har fået en Bog ud2.

Med venlig Hilsen, og idet jeg håber, De ikke vil tage mig min Henvendelse ilde op, forbliver jeg

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Notits: Politiken 9.6.1888, s. 2, sp. 8:

Om kort Tid udkommer der en ny Bog af Henrik Pontoppidan paa Schubothes Forlag.

tilbage
[2] Bog: Spøgelser var udkommet på Gyldendal i slutningen af maj. tilbage