Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Havreholm. 13. juli 1888

slider i Fortællingerne

13/8 88.1 Havreholm.
pr. Esrom.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Jeg sidder nu og slider i Fortællingerne, men trænger snart til et lille Pusterum og til at få nogle Vesterhavsbade. Det var vel ikke muligt, at jeg kunde få allerede nu de resterende 200 Kr. (idet jeg kan beregne, at Bogen i alle Fald ikke vil blive under 20 Ark, bliver der jo nemlig endnu en sådan Sum tilovers), – jeg vilde da være Dem meget taknemlig.

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan

[påtegnet (af PL?):] Afs. 16/7 88.2

 
[1] Skjerbæks note: [HP dat. 5 br: 13/8, 16/8, 17/8, 23/8 og 30/8 88; må alle være de nævnte dat. i juli] tilbage
[2] Skjerbæks note: [kendskab iø til HPs ophold i Blokhus i august 88 sandsynliggør den ptg dato som rigtigere end HPs] tilbage