Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Havreholm. 17. juli 1888

Tak for Imødekommenhed

17/8 88.1 Havreholm
pr. Esrom

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Tak for de tilsendte Penge, for hvilke Kvittering hermed medfølger, – og Tak i det hele for den Imødekommenhed, De har vist mine Ønsker; det er nu mit Håb, at jeg også i Gjærning kan vise Dem min√ Påskjønnelse.

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] datoen ændret; se note til forrige brev. tilbage