Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Silkeborg. 26. februar 1889

Reise til Vesthavsegnene

Telegram1 til Kjøbenhavn fra Silkeborg 26.2.18892
Langhoff
Schubothes Boghandel
Kbhavn

Brev3 modtaget her. Paa en nødvendig Reise til Vesthavsegnene. Komme forhaabentlig snart tilbage. Undskyld meget

Pontoppidan

 
[1] 20 ord indleveret 26/2 1889 Kl. 1:14 E. tilbage
[2] Ole Wivel skriver i Rejsen til Skagen s. 126 at det af Brøndums gæstebog fremgår, at HP var i Skagen 16.2.1889. tilbage
[3] Brev: kendes ikke; kan have været et rykkerbrev for "en Samling Fortællinger". tilbage