Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 18. juli 1889

i Morgen

Torsdag [18.7.18891] Pileallé 7.
Frederiksberg I.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Dersom det er Dem belejligt, vil jeg da komme til Dem i Morgen, Fredag Klk 1½.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Hr. Forlagsboghdl. P. Langhoff / Schubothes Boghdl. / Silkegade / K."; poststemplet "København V / 18.7. 6 E." tilbage