Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 24. september 1889

ikke Miskmask

[Dateret med anden hånd:] 1889

Pileallé 7.
Tirsdag.

Hr. Forlagsboghandler P. Langhoff

Som Hr. Nansen var så venlig at ville sige Dem, har jeg fundet det rigtigst at gjøre Samlingen1 ensartet og politisk2. Jeg håber, dette vil finde Deres Godkjendelse, og jeg troer, at et sådant Bind vil have adskillig mere Interesse end et Miskmask af alle Slags. Såsnart jeg bliver færdig med den Fortælling3, hvormed Samlingen absolut begynde, kommer jeg ind til Dem, – sandsynligvis om ikke mange Dage.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan

De sidste 4 Sider Korr har jeg ikke fået færdig; men skal følge med de øvrige. En 2d Korr ønskes gjerne.

 
[1] Samlingen: ukendt, men formentlig den der siden udkom som Skyer. tilbage
[2] politisk: I indholdsoverskriften bag på det septemberhefte af tidsskriftet Af Dagens Krønike hvori "Et Offer" blev trykt, betegnes den som en "politisk Novelle". tilbage
[3] Fortælling: Skyer blev indledt med "Ilum Galgebakke" der først blev offentliggjort som "Ilum Breve" 5.-8.12.89 i Kjøbenhavns Børs-Tidende. tilbage