Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 25. september 1889

Linjer skal bortfalde

[med fremmed hånd:] 1889
Pileallé.
Onsdag [25.9.18891].

Hr. Forlagshl. Langhoff!

Håber De har modtaget Korr. indtil Side 24. Slutningen har jeg ikke fået i 2d Korr. Da det vel har Hast kan jeg også undvære den, når det må blive mig lovet, at den er samvittighedsfuld. I det alt modtagne var der nogle Linjer, jeg havde udstreget, fordi de skulde bortfalde. De fandtes alligevel endnu i 2d Korr. For ikke at forvolde Ulejlighed, rettede jeg ikke – men håber, at sligt ikke sker i Slutningen, hvor – så vidt jeg erindrer – ligeledes nogle Linjer skal bortfalde.

Deres ærb forb.
H. Pontoppidan

I Hast!

 
[1] Skjerbæks datering bygger på den formodning at det drejer sig om "Et Offer" i septembernummeret af Af Dagen Krønike der udkom 3. okt. tilbage