Reisebilder aus Dänemark

Reisebilder aus Dänemark

Reisebilder aus Dänemark blev udgivet af Danske Touristforening1, hvoraf Pontoppidan var medlem, på forlaget Høst og Søn i april 1890. Der eksisterer en afskrift af bogens danske manuskript, kaldet "Danske Billeder", med Pontoppidans egenhændige rettelser. Dette manuskript er pr. 28.3.2009 lagt op her på netstedet, men også den tyske "originaludgave" ville vi gerne have skannet og kodet.

Dele af det danske manuskript blev i forskellige bearbejdelser før og efter anvendt i blade, tidsskrifter og bøger. Se herom i Einar Nielsens Efterskrift til Danske Billeder.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Reisebilder aus Dänemark 1890
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.

 
[1] Dansk Touristforening blev stiftet af en komité nedsat 20.10.1888 m. lensgreve Mogens-Krag-Juel-Vind-Frijs som formand. 1888-95 var lensgreve F. Raben-Levetzau formand. Først i 1923 skiftede foreningen, ved en sammenlægning med Landsforeningen til Fremme af Turistbesøget i Danmark, navn til Turistforeningen for Danmark. tilbage