Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
15. september 1909

vore Mål så forskellige

15/9 09.

Kære Ven!

Så vidt jeg husker, var det en Anmeldelse1 af en norsk Bog (hvis Tendens jeg imødegik2), der gav Anledning til et stort run imod "Politiken" fra et vist Hold, der sad og lumrede i den literære og politiske Knapstedgård3,som "Morgenbladet" dengang (1887)√ var. Men denne Anmeldelse har jeg ikke. Derimod har jeg mellem mine Papirer fra det År fundet et Nummer af Bladet for 29d Novb (1887) der indeholder en lille√ Artikel4 af mig om Bønder og den voksende Bondeforgudelse og åbenbart er foranlediget af den Ståhej, den nævnte Anmeldelse 2 vakte. Det har da rimeligvis været i samme Måned, at denne har stået i Bladet.

Modtag en Forhånds-Lykønskning til den 1st Oktb5. Jeg skylder dig personlig Tak for mangeårigt Venskab, og jeg forstår i Grunden ikke, hvorledes det er gået til, at vore Mål – også de personlige – er bleven så forskellige.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Anmeldelse: i Politiken 18.11.1887. tilbage
[2] imødegik: i Politiken 24.11.1887. tilbage
[3] Knapstedgård: Gæstgiveriet Knapstedgård, Rådhuspladsen 59. tilbage
[4] Artikel: der er tre artikler med titlen "Bønder", 26.11.1887, 29.11.1887 og 3.12.1887. tilbage
[5] 1. Oktb.: Politikens 25 årsdag til hvis festnummer HP ikke bidrog trods Cavlings invitation. tilbage