Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Halls Allé 13. 16. november 1909

en Kugle gennem Hovedet

Halls Allé 13
16/11 09.

Kære Cavling!

Jeg har ladet mig engagere andet Sted, udenfor Dagpressen, og kan derfor ikke modtage dit splendide Tilbud. For Indbydelsen til Operette takker både min Kone og jeg; men lad os nu først se, om det ikke bliver til din Begravelse, vi kommer til at mødes. Du veed vist ikke ret, i hvor høj Grad Sindene er ophidsede imod dig, nu sidst i Anledning af "Politiken"s Affære i Kolding1. Jeg har hver Dag taget fat på√ Aviserne med Ængstelse for at skulle læse om dig, at du havde fået en Kugle gennem Hovedet. Det vilde bedrøve mig 2 meget, men jeg kunde ikke finde, at det var helt uretfærdigt.

Gid du engang vilde komme herud som i gamle Dage og spise din Søndagsfrokost hos os. Her skulde du være i Sikkerhed, også for min Kugler. Men iøvrigt forbeholder jeg mig fuld Handlefrihed.

din gamle Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Affære i Kolding: en sag fra Løveapoteket i Kolding om en ung discipel der havde forsøgt at sætte ild på apoteket for at hævne sig på apotekeren. Politikens udsendte reporter Ibald (= Viggo Cavling) dækkede den ret beset ligegyldige affære i en lang række forsideartikler – undertiden femspaltede – gennem hele november måned. tilbage