Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 5. december 1881 (omtrentlig datering)

Efterligning af Kielland

Hjørlunde pr. Slangerup.
[påtegnet:] [December 1881]

Kjære Hr. Borchsenius!

Et Par Dages Bortrejse i Anledning af min Bryllupsfærd1 ovre i Hornsherred har forsinket Svaret på Deres venlige Brev, og det gjør mig ondt, at De derved har måttet gjentage de deri værende Spørgsmål i et andet.

Men først min og min unge Hustrus hjærteligste Tak for de gode Ønsker for vort Livs Lykke. Det var os på en særegen Måde kjært, at også De havde mindedes os.

Hvad Julefortællingen angår, da vilde jeg have sendt en lille kjøbenhavnsk Fortælling med det aller første; men efter at have læst Alex. Kiellands "Else", vil jeg ikke lade min komme oven på, da jeg deri har behandlet Juletiden i Forhold til den kjøbenhavnske Godgjørenhed. Man har allerede bebrejdet mig Efterligning af Alex. Kielland2, og jeg vil derfor ikke lægge nyt Ved til Ilden. Derimod har jeg nu en lille Fortælling3 fra Landet under Arbejde, som jeg håber, De vil modtage. Den vil få en Tone som "Et Endeligt" og handle om Småkårsfolk på Landet – uden "Slibrigheder"4. Om en 14 Dages Tid skal jeg sende Dem den, og, dersom De vil bruge den, kan den vel endnu komme i et af Numrene før Juletiden er glemt. Den anden Fortælling vil jeg omarbejde; så vil De dog måske benytte den en Gang ved Lejlighed.

Endnu en Gang hjærtelig Tak og Hilsen

fra Deres hengv.
Henrik Pontoppidan
og Marie Hansdatter Åskilde.

 
[1] Bryllupsfærd: Pontoppidan og Mette Marie Hansen blev gift 2.12.1881. tilbage
[2] Efterligning af Alex. Kielland: anmelderen i Nationaltidende; se også anmeldelsen i Randers Dagblad 1.12. tilbage
[3] Fortælling: "Esther" tilbage
[4] "Slibrigheder": en henvisning til anmeldelsen i Lolland-Falster Stifts-Tidende (se forrige brev) og måske også til den i Berlingske Tidendes anmeldelse den 22.11. tilbage