Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 28. november 1881

aldrig læst Haabløse Slægter


Mandag. [med fremmed hånd: Nov 81]1
Hjørlunde
pr. Slangerup.

Kjære Hr. Borchsenius!

Det gjorde mig naturligvis godt – efter den Overhaling i Nationaltidende2 – at læse Deres Anmeldelse i "Ude og Hj"3. En slig Anerkjendelse hjælper til at tage kraftigere fat på sin Udvikling, langt bedre end hånlig Afvisning.

Med Hensyn til den omtalte Julefortælling4, som jeg håber og ønsker at få bragt i Stand, da vil jeg bede Dem være så god at underrette mig om√, hvornår Manuskriptets Indlevering senest må finde Sted. Disse sidste Dage af mit Ungkarleliv er nemlig fulde af Uro, ligesom også mine første Ægtemands-Dage vil blive. –

Jeg fik just i dette Øjeblik ind ad Døren en Lolland-Falsters Stiftstidende5, sendt mig af Hr. Schou, – hvori: "Kirkeskuden er uudholdelig at læse, Stilen er Herman Bangs forloren–åndrige halve Sætninger, ligesom Skitserne er et Par modbydelige slibrige Studier efter de berygtede håbløse Slægter."6

Jeg må have let ved at gjøre Studier, da jeg aldrig har læst den sidstnævnte Bog. Men man kan jo høre meget, inden Ørene gå af en.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjærbæk daterer brevet til 28.11.1881 (mandagen mellem OBs anmeldelse 27.11. og brylluppet 2.12.1881). tilbage
[2] 19.11.1881. tilbage
[3] Ude og Hjemme 27.11.1881. tilbage
[4] Julefortælling: der kom intet bidrag fra HP i Ude og Hjemme førend i februar. tilbage
[5] Lolland-Falsters Stifts-Tidende 23.11.1881 under mærket α. Bladet ejedes siden 1876 af godsejerne og blev under lærer H.J. Jakobsen "et skarpt højreorgan med vægten på politiske nyheder og meninger" (DaAv 2,356). tilbage
[6] Pontoppidans citat er en forkortelse af flg. passage i anmeldelsen:

Hans Debutarbejde kan nærmest betragtes som en Samling halvfærdige Studier, navnlig gjælder dette om den store Fortælling "Kirkeskuden", hvis mange halvfærdige Kapitler hvert fremstiller to á tre uløste Gaader for Læserne, hvorved "Fortællingen" bliver næsten uudholdelig at læse; hans Stiil minder endeel om Herman Bangs forloren-aandrige halve Sætninger og uløselige Dobbeltperioder, ligesom ogsaa de to første Smaaskizzer "Efter Ballet" og "Tête-à-tête" ere et Par modbydelige slibrige Studier efter de berygtede haabløse Slægter. (cit. efter B&B)

tilbage