Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 18. november 1881

skubbet og sparket som et UdyrFredag.
Hjørlunde.
pr. Slangerup.

Kjære Hr. Borchsenius!

Så løb da endelig min "Skude" af Stabelen. Men De må undskylde, at jeg så sent sender Dem den, hvilket imidlertid hidrører fra, at jeg først sent erfarede, at Bogen var kommen i Handelen, så at jeg først i Dag har modtaget mine Exemplarer.

Jeg er overhovedet ikke af mange Ord og siger derfor slet og ret Tak for det Meget, De har været for mig. Jeg siger det måske med en Kammeratlighed, som jeg ingen Ret har til; men når man, som jeg, er bleven skubbet og sparket til fra sin tidligste Ungdom – som til et Udyr, da har man en underlig blød Tanke for den første hjælpsomme Hånd, der er rakt imod en.

Syg og elendig skriver jeg disse Linier, så jeg har slet ikke noget færdigt til "Ude og Hj.", hvad jeg er meget kjed af, da De var så god at love mig Plads deri. Dog håber jeg snart at blive ganske rask; men da jeg desforuden er i Færd med at sætte Bo og gifte mig, så vil De forstå, at mit Hoved er lidt i Uorden.

Med mange venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan