Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 14. december 1881

næppe Nattesøvn

[Nov 81]1 Hjørlunde.
pr. Slangerup.

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg er bange for, at jeg trætter Dem med min hyppige Korrespondance, og jeg er derfor glad ved, at disse Par Linier ikke behøver noget Svar. Jeg tilskriver Dem blot – dels for at takke for Deres sidste Brev og Hilsen, dels fordi der ikke kan hænde mig noget literært (om jeg så må udtrykke mig) uden jeg føler Trang til at fortælle Dem det. Det er en Hr Heinrich Martens (fra Hamburg. Børsenhalles Redaktion2), der har henvendt sig til mig for at få Oversættelsesret til "Kirkeskuden". Jeg har svaret ham tilbage, at mener han at kunne få Fornøjelse deraf, så for mig gjerne. Han tænker på at benytte Oversættelsen først som Feuilleton og måske senere som Bog.

Det var blot dette, jeg ikke vilde have, De muligvis skulde høre fra anden Hånd. Såsnart3 jeg bliver færdig med den lille Fortælling, skal jeg sende den. Og hvad den "Else"lignende4 angår, da blev den jo ikke færdig, men jeg tænker på at forandre den, når jeg får Tid i Juleferien. I denne Tid får jeg næppe Nattesøvn for Arbejde på Skolen, privat Undervisning og andre Ting.

Med mange Hilsner

Deres hengiv.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Dateringen er tilføjet m. fremmed hånd, form. Borchsenius'. Skjerbæk daterer brevet til 14.12. tilbage
[2] Hamburgische Börsenhalle: Det er ikke udforsket om der kom noget ud af dette. tilbage
[3] Såsnart: ordet er dobbelt understreget. tilbage
[4] "Else"lignende: En hentydning til Alexander Kiellands "Julefortælling" der udkom i begyndelsen af december 1881, men hvis første kapitel stod aftrykt i Ude og Hjemme for 2. oktober 1881. Bogen blev anmeldt af O.B. i U&H 11.12. som "et vredt Hug lige i Ansigtet paa Samfundets gængse Moral" (s. 128). tilbage