Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 2. februar 1882

Et Vinterbillede

2d Febr. 82 Hjørlunde
pr
Slangerup.

Kjære Hr. Borchsenius!

Flere Ting, som jeg har puslet med til "Ud- og Hj", har under Udarbejdelsen antaget sådanne Dimensioner, at det ikke vilde komme til at passe. Derfor kommer jeg så sent. Men nu sender jeg Dem en lille Skitse, som jeg håber, De ikke vil nægte mig Plads. Jeg véd nok, at jeg har sat det, jeg vilde i den, frem med en Suffisance, min Pen ikke kan bære; men så får den briste da.

Dersom De nu vil bruge den, da tror jeg ikke, det er værd, at der tegnes til den, da Skitsen jo kalder sig "et Billede".

Med mange venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.