Henrik Pontoppidan til Vilh. Andersen
Sendt fra Snekkersten. 15. januar 1914

Hædersgaven sank til Understøttelse

Snekkersten.
15.1.14.

Kære Professor Vilh. Andersen!

Vintersolen har ikke lokket Dem ud på Deres Cycle, i hvert Fald ikke til Snekkersten, og nu rejser jeg til Jylland, så den Ruse-Torsk, der venter på Dem, får Lov til at gå i Øresund endnu en Tid, som dog forhåbenlig ikke bliver for lang. Men De må give mig Lov til endnu engang at takke Dem, fordi De beredte Vejen for den Nybevilling til mig, hvorom 2 Finanslovsbetænkningen meldte, og da det altså i Øjeblikket ikke kan ske ved et dampende Fad og et Bæger, må jeg gøre det ganske nøgternt pr. Post.

"Hædersgaven" sank jo ned til at blive en "Understøttelse"; men måske har Edvard Brandes erindret, hvad jeg for mange År siden skrev i "Politiken" (og endnu står ved) at jeg i Forholdet til Æren står på Falstaffs Side1, og jeg føler derfor ingen Skuffelse ved at blive, hvor jeg var, i Fattigafdelingen. 3 Gladelig humper jeg videre ad min Bane, Arm i Arm – eller Krykke ved Krykke – med Fernando Linderberg, Alfred Ipsen og de andre åndelige Invalider og literære Gaudiebe2, som lige fra Begyndelsen har udgjort mit Kammeratskab på Finansloven. Et falstaffsk Kompani, hvor jeg altså nu har gjort vil vække et vældigt Røre ved mit Avancement.

Med en ærbødig Hilsen til Fruen forbliver jeg

Deres meget hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Æren ... Falstaff: Henvisning til Shakespeares Henrik IV I. Del, V akt, I. scene:

What is that honour? a word. What is that word honour? what is that honour? air.

Den "Enetale" hvortil HP henviser, stod i Politiken 14.3.1897. tilbage
[2] Gaudieb: (ty.) gavtyv. tilbage