Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 6. december 1913

Hædersgave paa 3000 Kr. aarlig

St. Annæ Plads 19. 6/12 13.

Kære Henrik Pontoppidan! Mange Tak for Deres venlige Brev det glædede mig meget at De godkendte min Opfattelse. Jeg vil meget gerne benytte Deres Indbydelse til Snekkersten-Torsken og sender Dem maaske snart et Varsel. Jeg 2 vilde da bl. a. kunne fortælle Dem om det, som jeg synes glædelige Fremskridt i Finanslov-Sagen, at Ministeriet er enigt om at foreslaa en livsvarig Hædersgave paa 3000 Kr.1 aarlig til Troels Lund og Henrik Pontoppidan. Brandes har interesseret sig varmt derfor.

Med venlig Hilsen ogsaa fra min Kone til Dem begge.

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] HP havde hidtil modtager 1500 kr. årligt i forfatterunderstøttelse. tilbage