Fernando Linderberg

Se foreløbigt Pontoppidans brev til Linderberg 21. febr. 1882.

Han spillede ikke siden nogen rolle i Pontoppidans liv, men denne blev ved at følge ham ud af øjenkrogen, se f.eks. brev til Vilh. Andersen 15.1.1914.