Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 9. oktober 1914

mig ondt om De ikke vilde kunne komme

St.Annæ Plads 19. 9/10 14

Kære Henrik Pontoppidan

Som De kan vide, har det ikke været skjult for mig, at mine Venner paa Palsgaard har opfordret Dem og Deres Frue til at være med d. 16. Oktober1, og det gør ogsaa mig – og ikke mindst mig – ondt at De ikke vil kunne komme. Men Schous2, som jeg talte med i Gaar Aftes, bad mig om at lade Dem 2 vide, at selv om Deres Frue ikke kom med vilde de blive meget glade ved at se Dem alene. Det vilde jeg ogsaa, især da jeg igennem Henrichsen erfarer, at Deres Kones Helbred er saadan, at De trygt kunde forlade Deres Hjem i et Par Dage. Imidlertid ved jeg fra samme Kilde, hvad der gør Dem selv betænkelig ved at bryde op og jeg vil da ikke være saa fordringsfuld 3 at trænge ind paa Dem, men kan foreslaa Dem, at hvis De efter denne Oplysning skulde ville forandre Deres Beslutning, lader De mig det vide i Morgen – pr. Kort eller Telefon; hvis ikke sender de mig en venlig Tanke til Dagen.

Med venlig Hilsen til Dem begge, ogsaa fra min Kone

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] 16. Oktober: Vilh. Andersens 50 års fødselsdag. tilbage
[2] Schous: ejeren af herregården Palsgaard ved Juelsminde, fabrikant Ejner V. Schou (1868-1925). Hvorledes han og VA var blevet venner, véd vi endnu ikke, men VA skrev hans nekrolog i Berlingske Tidende 5.4.1925. tilbage