Vilh. Andersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Palsgaard. 2. januar 1915

Gætværk

Postadresse: Juelsminde
Telegramadresse: Schou Juelsminde
Palsgaard1

Kære Henrik Pontoppidan! (undskyld at jeg fremturer med den u-titulerende Tiltale i det Haab at det skal lykkes mig at tvinge Dem til det samme!) Med Ønsket om et godt Aar for Deres Hjem og et lykkeligt Arbejde for Dem selv sender jeg 2 Dem et Par Artikler jeg har skrevet, hvoraf De forhaabenlig vil kunne se, med hvilken Interesse jeg følger Deres nye Bog2. En Fortælling, der løber parallel med Tilblivelsen maa jo blive Gætværk – tilgiv mig derfor, hvis jeg har fejlet. Der vil jo blive Lejlighed til at rette Fejlen.

Med venlig Hilsen fra min Kone ogsaa til Deres Hustru.

Deres hengivne
Vilh Andersen

 
[1] Palsgaard: herregård, ejet af direktør Ejner V. Schou. tilbage
[2] Bog: Toldere og Syndere (En Fortælling-Kreds), som VA anmeldte i Nationaltidende, Aften, 12.12.1914. tilbage