Mimoser

Mimoser 1886
Forlagsbind 1886
Mimoser 1886
Forlagsbind 1886
Sahl fot. 2019
Mimoser 1979
1979
Smaa Romaner I
1999

Et udkast til 1. kapitel af Mimoser blev trykt i Hjemme og Ude 2. november 1884 under titlen "Introduktion".

Bogen Mimoser udkom omkring 1. december 1886. Den blev første gang optrykt, med moderniseret retskrivning, i 1979 med efterskrift af Birgitte Hesselaa i Gyldendals Paperbacks. Tekstkritisk, med den originale retskrivning, er den udgivet i Henrik Pontoppidan: Smaa Romaner I, Borgens Forlag 1999, redigeret og med efterskrift af Flemming Behrendt.

Det lille udkast "Ouverture" fra 1884 er lagt op her på netstedet.

Senere litteratur om Mimoser:

  • 1964 Flemming Behrendt: Uddrag om Mimoser fra opposition v. Elias Bredsdorfs Pontoppidan-disputats.
  • 1968 Jens Kruuse: "Retningsbestemmelse" i Kritik 5.
  • 1968 Elias Bredsdorffs svar herpå i Kritik 7.
  • 1968 Erik M. Christensen "Om mimoser til forsvar for litteraturhistorien" i Festskrift til Jens Kruuse.
  • 2004 Laura Sejr-Nielsen: Mere skab end ægte, indtil videre kun i uintegreret PDF-version.
  • 2010 Jørgen Dines Johansen: "Mimoser. Stillingtagen og/eller ironi".
  • 2010 I sin undervisningsbog Henrik Pontoppidan som ung har Frank Egholm Andersen et kapitel, "Sædelighed mimoser – om sarte kvinder og deres seksualitet", der kort gennemgår romanen og knytter nogle biografiske betragtninger til den.

Det kongelige Biblioteks skanninger (links til pdf-filer):
Mimoser 1886
Engelsk oversættelse: The Apothecary's Daughters 1890
Man må være opmærksom på at en elektronisk søgning på ord i disse pdf-filer foretages i den underliggende, ikke synlige OCR-skanning af bogen. Da en sådan OCR-skanning altid vil være mere eller mindre fejlbehæftet, bliver søgningen upålidelig. Det sikreste er derfor at søge elektronisk i de korrekturlæste tekster der er lagt op her på netstedet.