Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 22. december 1913

Havde De ikke Lyst

*22/12 131

Kære H. N.

Jeg er her, vendt tilbage2 med godt Helbred. Havde De ikke Lyst til at se ud til mig Mandag. Enten, hvis det passer Dem, ved min Frokosttid Kl. 1 eller ifald det passer Dem bedre, Kl. 2?

Min bedste Hilsen til Deres Frue.

Jeg er Deres hengivne
G. B.

[Herefter følger en længere periode frem til 12.5.1914, hvor breve mangler. Hvad der hændte i disse 4-5 måneder kan anes gennem GBs dagbogsnotater:]

26.12.1913: Til Nathansens til Middag med Rungs og en ung Mathiesen. [et bogstav4 overmalet] højst indtagende i en brun Silkekjole. Samtale om uvæsentlige Ting, men harmonisk Stemning.

31.12.1913: Første Frokost5 hos Nathansen fandt Sted 19 Sept 09. Frokost i Hotel Phoenix6 17 April 10. Jeg finder en Lap med disse gamle Tal. Der er tilbagelagt en Strækning siden da.

5.1.1914: Aften hos Rungs, Vibekes Fødselsdag, Nathansens, Rimestad, Frk. Schou. Hyggelig Samtale.

8.1.1914: Til Emma Gad med Julie le Galienne7, fyldig, forskønnet, Poul Reumert, der havde faaet Søn8 igaar og hadede O.B.9 Jeg gyser for det mig aftvungne Løfte til O.B. Der var Tage Bull10, Nathansens, Fru Oda, Fr. Hegel11 og Frue.

15.1.1914: Syslet med Benzon. Intet fundet. Han kommer i Aften.

16.1.1914: Fik ingen Indfald ang. O.B. Spildt Tiden.

17.1.1914: Nathansens Familie sidder og græder over at jeg vil skrive om O.B. Skrev 7 Sider om Benzon.

18.1.1914: Gjort Artiklen om Otto B. færdig.

22.1.1914: Hos Emma Gad med Asta12 og Sønnen og Nathansen. Hyggeligt. Men Samtalen raillerer stadig med O.B. der er meget latterlig og har skrevet til Teaterbureauet om sig selv som Anbefaling til Tyskland, at han er nær Ven af Gesandt i Berlin, Grev Moltke, og af Georg Brandes og at han som Dramatiker kan kaldes klassisk.

26.1.1914: Et anonymt Fruentimmer skælder mig ud for jeg vil skrive om Benzon, "Bagvaskelse af Nathansen". Det er Daarekisten.

30.1.1914: Korrektur paa Artiklen om Benzon.

1.2.1914: I Teatret. Benzons Première13. Folk lo og en Claque i 2den Parket klappede. Replikerne morede, men Indtrykket flovt. Rollen misklæder Liebmann. Olaf14 vakte Latter men var ej stort værd. Imorges min Artikel15 om Benzon i Bladet. Afslog Indbydelse til i Aften med Skuespillerne hos ham.

2.2.1914: Otto B. udskældes idag forsmædeligt af Sven Lange16 og Vinding. En Tone umulig i et Land, hvor der gaves Dueller.

4.2.191417: O.B. sendte ej en Linje til Tak for min Artikel, og le comble Nathansen sendte ingen Lykønskning og ingen Blomster. Mer endnu: Benny Dessau18 sendte ingen Blomster for første G i mange Aar. [...] Uhyggeligt. Saaledes ved uforudset Combination tabt Nathansen og Dessau og kølnet O.B. Om samme fortæller G. mig fra Rimestad at Ingeniør Hein i Brev til Jul. Magnussen19 beskylder ham for at have voldtaget Estrid Hansen20 da hun var kun 12 Aar gl. Det klinger uhyggeligt og gør hans Holdning overfor Mantzius forbausende.

5.2.1914: Jeg havde to glødende, Nathansen og Benny Dessau, og begge tabte.

6.2.1914: Artigt Brev fra Dessau. Svarte godt, abstrakt, om Sandheds Nytte, illustr ved Benzon og Nathansen, sendte mit Portræt til ham. T.21 indbudt dèr med Fru Halvorsen. Sagen synes udjævnet.

9.-22.2.1914 GB i Norge.

2.3.1914: Samtale med Einar Christiansen, der siger mig, at det er Benzon som ikke turde spille hans Stykke af Angst for Kongefamilien.

3.3.1914: T. i Aften til Middag. Kjørt til kgl. Teater [...]. Nathansen ved Siden af mig, stive Ord vexlede om Ingenting.

22.3.1914: Nathansen vilde [...?] paa at være sammen med mig, hans "Sorg" endnu for frisk. Jeg maa da bryde med Henrik Pontoppidan der nys gik i Procession til Borchsenius. [mellem linierne har Edith skrevet:] Fordi Far skrev om O. Benzon!!

26.3.1914: Meget indtaget Brev fra Ossian-Nilsson22. Men hvad betyder Sligt? Slott-M.s23, Nathansens!

9.-14.4.1914 GB i Berlin.

19.4.1914: Til Edvard. Benzon bliver ej Kmherre, Kongen kan ej udstaa ham, forarges over at han faar Penge for sit eget Stykke.

 
[1] Mandag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / Frederik den Sjettes Allé 12 / F". Poststemplet "Kjøbenhavn 22.12.13 5-6 F". Brevet er sikkert skrevet og afsendt søndag nat, så HN kunne nå at få det mandag morgen. tilbage
[2] vendt tilbage: GB kom hjem til Kbh. 20.12.1913 om aftenen. tilbage
[3] Louis Levy: artiklen "Teater" i Tilskueren dec. 1913. tilbage
[4] bogstav: kan være G.=Gudrun Rung eller J.=Jeanne Nathansen. tilbage
[5] Første Frokost: GBs dagbog 19.9.1909 oplyser intet om frokost, har om hans kontakter den dag kun: "Talte igjen med Nansen om Goethe". Datoen må være forkert, GB og HN må have spist frokost sammen længe før 1909, se f.eks. . tilbage
[6] Phoenix se brev 15.4.1910. tilbage
[7] Julie le Galienne: da. journalist, født Julie Nørregaard, g. m. den engelske digter Richard le G. tilbage
[8] Søn: Michael f. 5.1.1914. tilbage
[9] O.B.: Otto Benzon. tilbage
[10] Tage Bull: vistnok den senere legationsråd i Rom. tilbage
[11] Hegel: Frederik Hegel, direktør for Gyldendal. tilbage
[12] Asta: skuespillerinden Asta Nielsen, g. 1912 m. Emma Gads søn Urban. tilbage
[13] Première: på komedien Foraar og Efteraar, anmeldt i Illustreret Tidende 8.2.1914. tilbage
[14] Olaf: Olaf Poulsen. tilbage
[15] artikel: Politikens kronik "Otto Benzon" 1.2.1914. tilbage
[16] Lange: anmeldte Foraar og Efteraar i Politiken 2.2.1914. tilbage
[17] GBs 72 års fødselsdag. tilbage
[18] Benny Dessau: (1868-1937) bryggeridirektør på Tuborg. tilbage
[19] Jul. Magnussen: (1882-1940) forfatter. tilbage
[20] Estrid Hansen: (1873-1956) øjenlæge, kvindesagsforkæmper, g. 1896 m. ingeniør Hjalmar Hein (1871-1922). tilbage
[21] T.: Talitha Schütte. tilbage
[22] Ossian-Nilsson: Karl Gustav Ossiannilsson (1861-1939) sv. forfatter. tilbage
[23] Slott-M.s: malerne Harald Slott-Møller (1864-1937) og Agnes S.-M. (1862-1937). tilbage