Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Manchester. 8. december 1913

et overordentligt Succés

Midland Hotel
Manchester

8 Dec 131

Kære Henri Nathansen

Det fornøjer mig at høre fra Dem, skønt Deres Sindsstemning var Misfornøjelse med Forholdene i Danmark og derfor temmelig utilfredsstillende. Jeg har saa ofte sagt Dem – da De saa lysere paa Ting og Mennesker – at jeg selv var Misanthrop, saa jeg er nødt til at protestere, naar De nu – blot fordi De møder Nid og Had og Lavhed – vil raade mig til aldrig at vende hjem.

Paa mit Udviklingstrin er man saa pansret, at Intet bider paa En af den Art, hverken Modgang eller Medgang. 2 Her har jeg den sidste i ganske overraskende Grad. Allevegne modtages jeg som en Konge. Jeg sammenlignes med Erasmus af Rotterdam, som beherskede sin Tidsalder; de dramatiske Forfattere indbyder mig, og kalder mig the greatest writer of Europe, the greatest critic in the world, og saaledes stadigt. Hvis ikke et uforudset Uheld træder til paa den højst anstrengende Tur, jeg endnu har tilbage, maa min Rejse kaldes et overordentligt Succés2. Folk i England siger, at Ingen har erobret Publikum og Presse her som jeg. Blot en Uge, og jeg var almindeligt hyldet, skjønt jeg jo slet ikke 3 kan noget Engelsk. Ja, havde de her talt Fransk som paa Jeanne d'Arc's Tid! Saa –

Men da jeg har et hurtigt Hoved og kan tale tydeligt, gør jeg allevegne Indtryk. Hver Dag maa jeg holde et Foredrag og lave to Taler, eller tré. Søvn knap fire Timer, trykke 200 Msker i Haanden om Dagen; to Festmaaltider hver Dag.

Idag er der Lunch for mig her; i Aften efter Foredraget giver Universitetet Supper. Igaar en Time efter min Ankomst var der Festmiddag her. Derefter Foredrag, mens de blev siddende ved Bordet, 300 Mennesker kom til.√ Imorgen tidligt til Edinburgh, hvor det begynder forfra i større 4 Stil. Saa Skotland rundt, igjen til England, tilbage til Skotland og saa lykkeligvis tilbage til London hvor dog det Samme begynder. Programmet er fuldt fra Time til Time.

Jeg beder Dem hilse Deres Frue fra mig. Kvinder ser jeg intet til, men en Mand pakkede i London en af mine Kufferter for mig. Den anden lod jeg staa. Han pakkede næsten som hun, dog ikke fuldt saa godt.

Jeg skal nu gaa et Par Skridt, det opnaaede jeg ikke igaar, hvor jeg rejste. Saa Lunchen som der alt beredes til i dette uhyre og elegante Hotel. Ellers skal jeg overalt bo hos Private, og Damerne i Skotland rives om, hvem der skal have mig én Nat, det vil [fortsættes nedad i venstre margin:] sige i Huset. Fra Glasgow har jeg havt 11 Breve, da to Damer stredes og begge paastod, jeg i Brev havde lovet at gøre dem den Ære. Levvel!

Deres
G. B.

 
[1] mandag. tilbage
[2] et (...) Succés: Både brdr. Brandes og Holger Drachmann bruger intetkønsformen. tilbage