Otto Benzon

(1856-1927) var søn af medicinalfabrikant Alfred Benzon efter hvem han sammen med sin storebror i 1884 arvede virksomheden. Uddannet apoteker (faderen havde Svaneapoteket i Købmagergade) og cand.polit. var han tillige forfatter, af dramatik, lyrik og nogle småfortællinger. Allerede den nærmere eftertid betragtede ham som letbenet, og eftertiden har stort set glemt ham.

Hos denne jævnaldrende kollega, der også debuterede i Ude og Hjemme (under mærket O.B.), kunne Pontoppidan se modeller anvendt til figurerne, nogle gange1 af så stor genkendelighed at det pirrede publikum blev forarget.

Pontoppidan har kun én gang, og under ét, nævnt hans fem første skuespil i en Dagbog-artikel i 1889, og sammenhængen var ikke venlig:

Folk, der, som det synes, tilfældigt, halvt i Leg, har fæstet deres Erindringer paa Papiret og senere efter gode Venners Opfordring udgivet dem i Trykken.

I 1907, ved sit 25-års forfatterjubilæum, oprettede Benzon for indtægterne af sine skuespil et forfatterlegat som Georg Brandes skulle uddele på sin fødselsdag. Pontoppidan var i 1908 den første til at modtage det.

1913-14 var Benzon konstitueret skuespildirektør ved Det Kgl. teater og afviste sin forgænger, Ernst Christiansens skuespil Thronfølger.

 
[1] nogle gange: Oluf Friis nævner i sin artikel om Benzon i DBL2 "En Selskabsmand paa Retour" der skulle havde stået i Ude og Hjemme, men endnu er denne tekst ikke identificeret. tilbage