Vilh. Andersen om Skyer

Den tredje Samling Landsbybilleder [efter Landsbybilleder og Fra Hytterne], Skyer er ved sin Undertitel "Skildringer fra Provisoriernes Dage" forskrevet til Tendensen, den aktuelle politiske Tilstand fra Midten af Firserne, da der i Demokratiet taltes om at bruge Magt imod Regeringens Statskup – baade Morten og Henrik Pontoppidan var i disse Aar under Tiltale, den første for Injurier, den anden (18891) for Blasfemi.

Om en vis foreløbig Lov af 27. Oktober 1885 minder en Ændring i Havets homeriske Tilnavn: "det gendarmblaa Hav" i det idylliske Danmarksbillede, hvormed Prologen "Illum Galgebakke"2 begynder. I dette skikkelige Landskab tør den fremmede Vandringsmand – der ikke er den samme som den tidligere Samlings Vandrer – ikke tro på Muligheden af en Folkerejsning, han ved af Erfaring fra 1848 og 1871, at Krapylet er Frihedens Vugge-Vagt.

Forfatteren er af samme Mening, i Prologen selv med historiske Antitese af Næve- og Kæve-Kampen mod Herremanden og i de spotske Skitser "To Gange mødt", hvor en, der var med i 1871 og paa ny vil melde sig til Fanen, kommer til Faneindvielse i Stedet, og "Den første Gendarm", hvor den Lyseblaa ganske rigtigt rives af Sadlen, som Folkeviljen i Illum kræver, men af Skrædderens Køter, der napper Hesten i Kodeskægget, saa den stejler.

I andre Skitser belyses lige saa skarpt den ublodige Broderkrigs Følger: Venskabsbrud (To Venner), Samvittighedstvang (I Kongens Kjole), Overløberens Historie (Et Offer) og den troendes Tragedie (Tro til Døden). Den sidste og bedste fortæller om den gamle tykhøre Peder Brusgaard, der mod den – formentlig højresindede – Læges Bud lader sig slæbe døende til Valgstedet for "at vippe Greven", snydes for Sejren, ved at Højskolelærer Sven Larssen (mærk Navneformen!) stiller sig som Særkandidat ved Siden af den lokale Møller, og med et naadeligt Blik beder sin Hustru om Tigivelse for at have sat Livet ind.

Endnu tydeligere tog Pontoppidan Parti imod Godsejernes Politik i Digtet "Rotter", der tryktes i "Morgenbladet" paa Grundlovsdagen 1885.

 
[1] I 1889: Skal være 1891. tilbage
[2] Illum Galgebakke: Skal være "Ilum Galgebakke". tilbage