Bøger af Vilh. Andersen

Vi har fået arvingernes tilladelse til at lægge de dele af litteraturhistoriken Vilh. Andersens forfatterskab der vedrører Henrik Pontoppidan, op på dette netsted. Det drejer sig om hans monografi fra 1917, Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab, og afsnit af hans Den danske Litteraturs Historie, bd. IV, 1934. Foreløbig er flg. tekster lagt op: