Artikler af Vilh. Andersen

"Aabent Brev til Hr. Dr. phil. Edvard Brandes", Politiken 25.3.1900.

"Replik til Edvard Brandes", Politiken 27.3.1900.

"ikke Smagsdommer men Aandsforsker", Politiken 15.4. 1905.

 

"Aandslivet 1870-90", uddrag af artiklen "Aandslivet i den anden Halvdel af det nittende Aarhundrede og Overgangen til det tyvende Aarhundrede", et bidrag til bind VIII, 1929, af værket Det danske Folks Historie, bind I-VIII, Red. af Aage Friis, Axel Linvald og M. Mackeprang.