Thorkild Skjerbæk om Henrik Pontoppidan

1948 Enhver Ideologi er Løgn. Information 10.5.1948
1950 Litteratur og forkyndelse. Studenterkredsen dec. 1950
1952 Henrik Pontoppidans Budskab. Heretica 1952. 5. årgang, nr. 2
1957 Tidens revser og dommer. Information. Kronik. 24.7.1957
1957 Klassikeren Henrik Pontoppidan. Dansk Udsyn 1957. 37. årgang, nr. 2
1957 En menig soldat. Dansk Udsyn 1957. 37. årgang, nr. 5
1959 "Lykke-Per"s skæbne. Information. Kronik. 12.11.1959
1960 Det forjættede land. Dansk Udsyn 1960. 40. årgang, nr. 5
1961 Henrik Pontoppidans ufuldendte. Information. Kronik. 30.5.1961
1962 Digtning og virkelighed. Foredrag i Statsradiofonien 2.7. Manuskriptets har ikke kunnet findes i arkivet.
1963 Henrik Pontoppidans Samfundskritik. Information. 2.1.1963
1964 Henrik Pontoppidan, Georg Brandes – og Elias Bredsdorff. Dansk Udsyn 1964. 44. årgang, nr. 4
1964 Efterskrift til Lykke-Per. Gyldendals bibliotek. Bind 21. side 345-358
1965 Tekstoplysning til Ung Elskov og andre Fortællinger. Gyldendals Tranebøger, side 383-384
1969 Digteren og redaktøren. Henrik Pontoppidan og Flensborg Avis. (I Flensborg Avis 1869 1. oktober 1969. Sydslesviske dage) Side 330-404 & 462-468
1969 Det kan jeg li’ at læse (Ung Elskov). B.T. 25.7.1969
1970 Religion i kunstens tjeneste. Information 13.11.1970
1970 Mere om at læse Henrik Pontoppidan. Information 4.12.1970
1970 Kunst og budskab. Studier i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Gyldendal
1971 Religion i Kunstens Tjeneste I. Flensborg Avis. 9.2.1971
1971 Religion i Kunstens Tjeneste II. Flensborg Avis. 10.2.1971
1971 Mere om at læse Henrik Pontoppidan (svar til Bodil Wamberg, som i Inf. 21/22 11 1970 havde et indlæg mod Th. Skj.s art. 13.11.1970) Flensborg Avis 11.2.1971
1972 Færdig med Grundtvig! / Efterårstanker – i to dele. Krabbesholm Højskole (årsskrift) (s 45ff)
1973 Efterskrift til Fra Hytterne. Gyldendals Tranebøger. Side 125-128
1974 Den gode Henrik på Fly hede. Viborg Stifts Årbog 1974. Side 47-69 + 4 duplikerede tilføjelser dateret jan. 1975.
1979 Efterskrift til Magister Globs papirer. Gyldendals Paperbacks. Side 229-295
1979 Da Henrik Pontoppidan spiste flæskekage i Fladbro kro. Langå. Lokalhistorisk Årbog (s 43ff). Dec. 1979
1979 Efterskrift til Skyer. Gyldendals Paperbacks. Side 125-146
1979 Efterskrift til Ørneflugt og andre krøniker. Gyldendals Paperbacks. Side 121-148
1979 Efterskrift til Det forjættede land. Gyldendals Paperbacks. I side 189-205, II side 167-177, III side 137-160.
1979 Det blev til mange bøger. (Tale, Helligåndshusets sal 18.8.1979) Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1979
1980 Henrik Pontoppidan lagde aldrig Randers bag sig. Amtsavisen. Dagbladet Djursland 26.4.1980
1980 Henrik Pontoppidan og hans vej til "Lykke-Per". Amtsavisen Randers 3.5.1980
1980 Tanker foran præstetavlen (i Laubjerg kirke). Langå. Lokalhistorisk Årbog (s 39ff). Dec. 1980
1981 Henrik Pontoppidan – en folkelig forfatter? Meddelelser fra Århus Stift 1981 (s 34ff)
1981 Den politiske Henrik Pontoppidan og den teologiske. Information 18.9.1981
1981 En aktuel og berømt Randersdigter. Amtsavisen Randers. 28.11.1981
1982 Efterskrift til De dødes rige. Bind I side 267-282. Bind II side 245-266
1983 Tekstoplysning til Den kongelige gæst. Gyldendals Tranebøger. Side 71-73
1983 Om Henrik Pontoppidan. Humaniora 5 / 1981-82 / Udvalgte forskningsprojekter (s 158ff)
1983 "De dødes rige" som paradoks. Information 24.2.1983
1983 "Modellerne" til Jytte Abildgård. Berlingske Tidende 23.3.1983
1984 Gartneren og Herskabet. Festskrift til Schultz (forstander på Krabbesholm højskole) (s 11ff) 1.4.1984
1984 Tekstoplysning til Lykke-Per 2. Gyldendals Tranebøger, side 417-420
1984 Tekstoplysning til Isbjørnen. Nattevagt. Gyldendals Tranebøger. Side 157-163
1985 Efterskrift til Fra Hytterne. Gyldendals Tranebøger. Side 128-132 - Identisk med 1973?
1985 Dagens jule-salme. Højskolebladet, 21. december, 1985. Nr. 48.
1986 De dødes rige. Informations kronik, 16. april 1986.
1987 Jule-digtets gåde var løst. Politiken 3.1.1987
1987 Pedantiske randbemærkninger om Henrik Pontoppidans ideale hjem og Poul Behrendts matriakat. Bogens Verden Nr. 1 1987. Årgang 69
1988 Drama – så det forslår. Jyllands-Posten 9.2.1988
1989 Værket, redaktøren, kunstnerne og forfatteren. (Kronjyder og Molboer), side 55-91
1991 Mefistofeles og det rustne sværd. Festskrift til Kristen Friis Jensen (mangeårig lærer i Fly), side 45ff. 6.6.1991
1991 Færdig med kristendommen! Jyllands-Posten Midtpunkt 6.11.1991
1991 Ragna og Asgaardsrejen. Folketeateret. Hippodromen. Program. Premiere 20.11.1991
1993 Efterskrift til Det forjættede Land. Gyldendals Tranebøger. I side 189-205, II side 137-160
1993 Henrik Pontoppidan, mig og alle I andre. (Foredrag i Rørvig Kirke. 21.8.1993) Præsteforeningens Blad. 17. december 1993/50
1993 Lidt om digteren Henrik Pontoppidan og hans værk. Sognebladet Skovshoved Avis. Nr. 36 – august 1993. 22.8.1993
1995 En bro til Pontoppidan. Fyens Stiftstidende. 13.2.1995
1995 Ham bliver jeg ikke færdig med. Århus Stiftstidende. 22.2.1995. (Som Fyens St. 13.2.1995)
1995 Lidt mere Pontoppidan. Fyens Stiftstidende 23.2.1995
1995 Th. Skj. anmelder Meninger og Holdninger / Af Urbanus’ dagbog  Redigeret af Erik H. Madsen. Præsteforeningens Blad Nr. 8. 24.2.1995
1995 Hvad gør vi ved Henrik Pontoppidans "kasserede" ting? Bogens Verden Maj 1995, nr. 2
2006 Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Det Kongelige Bibliotek i kommission hos C.A.Reitzels Forlag. Sammen med Esther Skjerbæk og René Herring.

Interviews/samtaler med Thorkild Skjerbæk:

24.11.1968      Fyns Tidende

31.7.1981    Amtsavisen

31.12.1988  Midtjyllands Avis: Fhv. præstepar forsker i Henrik Pontoppidan.

11.2.1989    Kristeligt Dagblad: Præsteparret og Pontoppidan / Præsteliv i samspil med en digter.

1.4.1990      Århus Stiftstidende: 15.000 gule sedler og Pontoppidan på edb

Medvirkende ved udstillinger.

Randers Centralbibliotek – åbnet 31.10.1981

Rørvig præstegård – åbnet 24.7.1982

Thorkild Skjerbæk er født 13.6.1918 og døde 7.4.1998.