Artikler af Einar Nielsen

Einar Nielsen (1933-2017) var en hærdet Pontoppidan-samler og -udforsker, mangeårigt medlem af Pontoppidan Selskabet, født i Ryslinge præstegård på Fyn som søn af sognepræst Einar Nielsen og hustru Lis. Han voksede op i Hals ved Limfjorden hvortil hans far i 1936 blev forflyttet. Einar Nielsen blev student fra Sorø Akademi 1953. Efter et år som skolelærer og kirkesanger flere steder i nærheden af Hals læste han teologi ved Aarhus Universitet 1954-56, men skiftede til en læreruddannelse på Marselisborg Seminarium hvorfra han dimitteredes 1959. Derefter var han lærer ved Ulfborg skole og fra 1975 tillige skolebibliotekskonsulent.

Bibliografi