Artikler af Niels Kofoed

Niels Kofoed (1930-2016) var cand.mag. i dansk og fransk fra 1955, dr.phil. 1967 på en afhandling om H.C.Andersens fortællekunst. 1955-1957 var han rejselektor for foreningen Norden i Sverige, 1957-1962 lektor ved Stockholms universitet og 1962-1965 ved universitetet i Lund. 1965-1970 først ansat ved Aarhus universitet, dernæst amanuensis i Odense. Professor i nordisk sprog og litteratur ved University of Washington 1971. Fra 1975-1993 studielektor i dansk og retorik ved Københavns Dag-og Aftenseminarium. Forfatter til en lang række værker om bl.a. Grundtvig, H.C. Andersen, Kierkegaard, B.S. Ingemann og Harald Kidde. Grundlægger og til sin død formand for B.S. Ingemann-Selskabet. Seneste udgivelser: H.C. Andersen og Goethe (2005), Københavns Bombardement 1807 (2007) og samme år Henrik Pontoppidan. Fortællings mester.

Artikler om Pontoppidan: