en mislykket Bog

Ugens Bøger.

Henrik Pontoppidan: Højsang (Schubothe).
Will. Norne: Unge Junker (Gyldendal).
Karl Larsen: Udenfor Rangklasserne (Det nordiske Forlag).

Danmarks første Forfatter har udgivet en mislykket Bog. Henrik Pontoppidan har skrevet "Højsang", der til Publikums Skam er kommen i 2 Oplag. Naa, det er vel Udstyrets Skyld. Bogen er nemlig i Dukkeformat, med komplet misforstaaede Illustrationer af N. Petersen Mols; naar Texten taler i Øst — ironisk —, svarer Illustrationerne i Vest — gravalvorligt. Men Illustratoren har ogsaa haft en vanskelig Opgave, for "Højsang" hænger aldeles ikke sammen. Som en Dramatiker kan undfange en Idé og tænke sig den udført som Tragedie eller som Farce, har Pontoppidan her svinget paa samme Maade. Efter Fortalen, der er meget vittig og med noget af Bidskheden og Brodden fra "Den gamle Adam" stikker til vor Tids lyriske Kallunvendere, venter man sig en overdaadig lystig Bog; men alle Forventninger skuffes.

En ung Mand drager ud paa Eventyr for at finde den "store Lidenskab", men finder kun to defekte Exemplarer, en udlevet, fordrukken Klitassistent og en hysterisk gift Kone, der ganske vist er temmelig ukvalificerede Objekter i denne Sag. Ligeledes maa det – juridisk – kaldes "Forsøg paa ukvalificeret Objekt", – populært – "at stikke til Straamanden", naar Forf. retter sine hæftigste Angreb paa en selvdigtet Digter og en selvlavet Digtning; de preller ganske af. Og endelig synes vor Tids og enhver Tids Kadaverlyrikere ukvalificerede Objekter for Henrik Pontoppidans Pen. Kort: Bogen er anstrængt, ulidelig bred og uden Brodd. Og Literaturens store "Confessionister" rammer den ikke.