Fr. Winkel Horn

Dr. phil. Erhardt Frederik Winkel Horn (1845-98), var indfødt københavner, student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og magister i nordisk oldtidsvidenskab i 1868 og havde fælles med Pontoppidan interessen for arkæologi som han skrev om i Illustreret Tidende. Pontoppidan lærte ham at kende hos Borchsenius med hvem Winkel Horn samarbejdede bl.a. om en Dansk Læsebog for Skolernes højere Klasser1. De to udgav også sammen P.A. Heibergs Udvalgte Skrifter (1884) hvorfra HP citerer i "Enetale" 19.3.1897. Winkel Horn oversatte dele af den oldislandske litteratur og udgav i 1881 to bind med Den danske Literaturs Historie der for første gang behandlede 1800-tallet. Han oversatte i 1872 George Sands Mosaikmestrene og (måske) i 1873 Hittebarnet som Pontoppidan i februar 1884 ønskede sig fra Gyldendal.

Pontoppidan hentyder til Winkel Horn som "min gamle Ven" (i brev til Stuckenberg nov. 1888) og som vært i brev af 17.12.1888 til Schandorph. Han er desuden nok den model for Dr. Levin i Den gamle Adam som Pontoppidan udpeger i et brev til Valdemar Vedel 23.9.1898. Han var gift to gange, men begge ægteskaber blev opløst, det første i 1886, det andet i 1893 – han var altså to gange fraskilt før udgivelsen af Den gamle Adam.

Galschiøt har en fin karakteristisk af Winkel Horn i Unge Aar.

 
[1] Læsebog: i hvis 6. udg. fra 1905-06 indgår et stort citat fra Lykke-Per og hans Kæreste, s. 52-61, aftenscenen m. afsyngelsen af "Fred hviler over Land og By". tilbage