Henrik Pontoppidan til Viggo Stuckenberg
Sendt fra Pileallé 7. November 1888 (1890-12-31)

min gamle Ven

Onsdag Pileallé 7.

Kære Hr. Stuckenberg

Tak, jeg vil meget gærne komme ud til Dem1 en Aften sammen med Winkel-Horn, som er min gamle Ven; men da jeg i disse Dage slæber om med en Influenza-Hoste, vil jeg foreslå at vente til en Gang i næste Uge. De har jo nu givet mig Lov til selv at bestemme Dagen; jeg skal nok gøre det betids.

vend om –

2

Med Hensyn til det forsinkede Brev er at bemærke: at det ganske gjorde Indtryk af at have ligget i en Lomme i længere Tid√; for det Tilfælde, at De kunde have nogen Interesse af at stille Synderen (Pigen) Ansigt til Ansigt med sit Offer, tilbagesender jeg hermed Konvolutten; men jeg gør ikke dette uden samtidigt at kaste mig for Deres Fødder og anråbe om Nåde for hende. Jeg har selv en Gang som ungt Menneske glemt at aflevere et Brev og søgte bagefter at lyve mig derfra – og dog er jeg, når jeg selv skal sige det, endnu et nogenlunde retskaffent Menneske.

Hilsen og Tak!

Deres
HPontoppidan

 
[1] ud til Dem: Stuckenberg boede indtil omkring jan. 1891 i Wiedeweltsgade; hvorfra han med to børn (f.11.5.1890 og 24.9.1891) flyttede til Christian Winthersvej på Frederiksberg, tæt ved HP i Pileallé, jf. . tilbage