Henrik Pontoppidan til Viggo Stuckenberg
Sendt fra Fredensborg. 20. oktober 1893

Karl for sin egen Hat

Fredensborg.
20d Oktb 93.

Kære Stuckenberg!

Tak for det tilsendte Hefte1 og min oprigtige Lykønskning! De har al Grund til at være tilfreds, ja stolt over Deres "Valravn"; det er en i enhver Henseende udmærket Fortælling, på én Gang inderlig og gribende. Vil jeg end langt fra – som Philipsen2 – sige, at De skulde 2 brænde hele Deres øvrige Produktion, må jeg tilstå, at De her fremtræder med et nyt Forfatterfysiognomi, som et nyt og bedre Menneske, eller rettere i Deres sande, uforfalskede Skikkelse. Jeg forstår så godt, at Produktionstrangen atter er vågnet hos Dem. Når man føler, at Læretiden er omme, og at man ikke længer slider Mesterens og Svendenes aflagte Klæder og Kærester, men er Karl for sin egen Hat og går med sin selverhvervede, jomfruelige Glut under Armen, får 3 man først ret Lyst til Professionen. – Velkommen i Svendelavet!

En Hilsen til Fruen fra
Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] tilsendte Hefte: juni-juli-nummeret af Tilskueren med Viggo Stuckenbergs "Fortælling" "Valravn". tilbage
[2] Philipsen: de to forfatteres fælles forlægger, Gustav Philipsen. tilbage