Gustav Philipsen

(1853-1925) dansk jøde, forlægger og politiker. Cand.jur. 1875 begyndte Philipsen en juridisk løbebane der blev afbrudt da han ved faderens død i 1877 måtte overtage ledelsen af dennes forlag P.G. Philipsen, først i moderens navn, fra 1880 som medejer sammen med broderen Ludvig P. (1855-18951). Faderen var blevet boghandler fordi faget ikke var lavsdirigeret, men – også for jøder – frit.

I 1893 blev Philipsen borgerrepræsentant, en politisk karriere han fortsat til sin død, fra 1904 som rådmand.

"Han var politisk interesseret, er som politisk Budstikke skildret i en af Pontoppidans Bøger, De Dødes Rige, diskuterende Samfundet og dets aandelige Niveau og Indstilling. Men hans Generthed og kejtede Optræden beredte ham utallige Vanskeligheder, og forhindrede ofte hans gode Forstand i at blive anerkendt" (Frederik Hegel: Erindringer I, s. 165).

FBs-noter: der står mange flere interessante ting hos Fr. Hegel der kan anvendes til at portrættere Philipsen vis-a-vis HP.

I 1918 blev han (4/1) formand for Gyldendals Bestyrelse efter Jacob H.

"den lille, sikre, velklædte og velsituerede Mand mellem Skrivebord og Pengeskab." (Johs. Jørgensen: MLE, "Tårnet", s. 92)

 
[1] LP døde 23.8.1895. tilbage