P. Hansen

(1840-1905), litteratur- og teaterhistorisk redaktør og forfatter. Efter år som dagbladsjournalist grundlagde han i 1872 det politisk-litterære tidsskrift Nær og Fjern hvor Otto Borchsenius begyndte sin karriere. Bladet blev i 1880 forenet med Illustreret Tidende hvor P. Hansen fortsatte som redaktør indtil han i 1884 blev afløst af M. Galschiøt.

På forlæggeren Gustav Philipsens opfordring skrev P. Hansen efter tysk forbillede en dansk litteraturhistorie i to bind som udkom i 1886 og i 1902 i en forøget trebindsudgave. I kulturkampen var P. Hansen – i modsætning til Borchsenius – klart på højrefløjen (udnævntes i 1883 til titulær professor), og Georg Brandes havde et stort horn i siden på ham, som man kan se af hans brev til Henri Nathansen 12. juni 1909. P. Hansen virkede også som oversætter, bl.a. med en længe overlevende fordanskning af Goethes Faust.

I 1882 debuterede han som romanforfatter med Kristian Kjøbenhavner. Det gjorde hans tidligere medarbejder ved Nær og Fjern, Otto Borchsenius, sig lystig over i sin anmeldelse i Ude og Hjemme, 25.2.1883, applauderet i et brev fra Pontoppidan til Borchsenius 9. marts 1883.