Georg Brandes til Henri Nathansen
12. juni 1909

jeg har ingen Muse

12 Juni1

Kjære Hr. Nathansen

De maa ikke rejse før vi endnu engang har talt sammen; jeg har næsten ikke talt med nogen dansk Mand siden jeg sidst talte med Dem og Rung, ellers blot været overløbet af fremmede og optaget af ufrugtbart Arbejd. Det lyder som Haan i mine Øren naar De nævner min Muse, jeg har ingen. Naar jeg læser i France's nye Bog2, skammer jeg mig. Min Tid deler jeg saadan, skammer mig som Forfatter, fortvivler som Menneske.

Kunde De ikke se et Øjeblik op til mig Søndag Morgen Kl. 10½, saa jeg skal fortælle Dem, hvem der stod bag Træet paa Volden 2 nemlig afdøde Peter Hansen3 og hvem der boer i Vestervoldgade, nemlig Kammerherre Overførster P. Müller4, og vi kan maaske da gjøre en Aftale.

Deres
G. B.

 
[1] uden år; kan dateres til lørdag 12.6.1909, jf. Nathansens brev fra dagen før (GBs muse). tilbage
[2] nye Bog: Anatole France udgav i 1909 Les Sept Femmes de Barbe bleue et autres contes merveilleux. tilbage
[3] Peter Hansen: om litteraturhistorikeren P. Hansen havde GB til Vilh. Østergaard skrevet at selv "med gjennemført Perfidi under Upartiskhedens Maske blev nedrakket i P. Hansens Bog" (cit. efter Conrad, s. 178. tilbage
[4] Müller: P.E. Müller (1840-1926) var naturforsker med speciale i skovbrug. 1882-1911 var han overførster for statens skove på Øerne og kgl. jægermester; hermed fulgte nok en kammerherretitel. På billeder fremtræder han yderst dekoreret, kommandør af 1. grad i 1906. Han var meget aktiv i naturfredningen. Hvilket horn GB måtte have i siden på ham, vides ikke. Måske boede han blot i Vestervoldgade. tilbage