Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Allégade 15 A. 11. juni 1909

Boulevarderne og de gamle Volde

Allégade 15 A. 11/6 09.1

Kære Hr. Professor Brandes!

Tak for de to smaa Hæfter2 – jeg kom til at tænke paa noget, jeg vist en Gang har sagt Dem, at De minder mig baade om Boulevarderne og de gamle Volde. Var det saa helt urigtigt? Naar De i Juli skal tale til Dansk-Amerikanerne, kunde jeg ikke tænke mig noget smukkere Billede – over det levende, brogede Paris til Hjemmets grønne Volde. Dèr møder De endnu Deres evigunge Muse, som blev Dem tro trods alle skinsyge Medbejlere. De Stakler naaede dog aldrig længere end til at misunde 2 Dem fra deres Skjul bag Buskene.

Jeg rejser en af Dagene og siger Dem farvel. Jeg vilde have været hos Dem, men nøjes med denne skriftlige Hilsen for ikke at komme til Ulejlighed. Som jeg har sagt Dem – mit Slot i Troense staar til Deres Disposition, og min marchesa skal stege Fedeklaven til Deres Ære.

Modtag de bedste og varmeste Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
Henri Nathansen

 
[1] fredag. tilbage
[2] Hæfter: det ene hæfte må være artiklen "Det gamle Kjøbenhavn. Voldene", 1909, SS bind 18. Det andet kan være "Franske Teaterforestillinger", marts 1909, SS bind 18. tilbage