Hans Brix

Hans Brix (1870-1961) var 1924-41 professor i dansk ved Københavns Universitet. Men forinden var han gymnasielærer med fagene dansk, latin og fransk, længst i Ålborg 1906-19 hvor han vel har hørt Pontoppidan i 1914 holde sit foredrag om "Kirken og dens Mænd". I den periode skrev han bogen Gudernes Tungemaal (1911) der rummer et kapitel om Pontoppidans Det forjættede Land. Senere skrev han, i 1925, et afsluttende kapitel om "Henrik Pontoppidan" i sin bog Danmarks Digtekunst. Som anmelder skrev Brix første gang om Pontoppidan i 1916 da han i Tilskueren anmeldte Enslevs Død og i den anledning optog en korrespondance med forfatteren. Han kommenterede også Pontoppidans "angreb" på Københavns Universitet i 1929.