Asgaardsreien

Et Forspil

Anden Udgave (1928)

Første Akt
Anden Akt
Tredje Akt
Fjerde Akt

Se Flemming Behrendts indledning om skuespillets historie.