Henrik Pontoppidan til Ejnar Thomsen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1930

Resten er tilintetgjort

26d. Oktb. 30 Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Hr. Magister Ejnar Thomsen!

Mange Tak for Tilsendelsen af Deres "Grundrids", der er et Portræt, som jeg har al Grund til at være tilfreds med. Navnlig Deres Referater af mine Bøgers Indhold kan jeg fuldt ud anerkende. Her, hvor Kritikernes Evner så ofte svigter, mærkes ikke alene en sjælden Indlevelse i Værkerne, men også et ualmindeligt genskabende Talent, dobbelt beundringsværdigt på Grund af den stærkt sammentrængte Form, De har måttet anvende. Deres Bedømmelse af de enkelte Bøger falder ikke helt sammen med mine egne mit eget Skøn om dem; men en Forfatter vèd jo ikke altid selv, hvor meget eller hvor lidt han har fået ud af sine Intentioner.

2 Siden De udtrykkeligt spørger mig, om jeg vèd noget om, hvorvidt andre er beskæftiget med mig og mine Arbejde, navnlig med en Sammenligning af de forskellige Udgaver af dem, vil jeg ikke fortie, at jeg nylig havde Besøg af en af Deres Kolleger1, som ønskede Oplysninger af mig, netop i Anledning af et sådant Foretagende. Forøvrigt er Carl Dumreicher (Bibliotekaren) i Øjeblikket også beskæftiget med en Biografi som Bidrag til en Slægtsbog; men det bliver et rent personalhistorisk Arbejde.

Af de mangfoldige Fortællinger til Almanakker og nu glemte Blade, som jeg i sin Tid rystede ud af Ærmerne (eller Bukserne) har jeg i mine Samlinger af Noveller og Skitser optaget, hvad der syntes mig at have bevaret lidt Værdi. Resten er tilintetgjort; - heller ikke mine Avis- og Tidskriftartikler har jeg opbevaret. Mit Medarbejderskab ved "Børstidende" og - senere - "Politiken" kan jeg ikke med Sikkerhed 3 angive Tiden for; men det √ vistnok have været i 1890 for "Børstidendes" Vedkommende. – Jeg modtog for nogle År siden en Fortegnelse fra en Magister Olsen, der (vistnok på Vilh. Andersens Tilskyndelse) havde påtaget sig det uhyre besværlige Hverv at gennemblade Landets Blade (også Provinsblade), Kalendere etc. for at få en Oversigt over denne forkastede Del af min Produktion. Men denne Fortegnelse synes jeg ikke, jeg har Ret til at overlade Dem, da jeg jo ikke vèd, om Magister Olsen måske selv tænker på at anvende den; og jeg har ikke siden hørt fra ham, og vèd ikke, hvor han opholder sig.

Det morede mig at gense det gamle Billede fra Randers2 og "Valhals" 6 Stiftere; men når det har undret Dem at finde mig imellem dem, da kan jeg fortælle Dem, at det egenlig var mig, der foranledigede Foreningens Oprettelse netop som Opposition mod en ældre Skoleforening, der havde udelukket "Realisterne". 4 Jeg hørte netop forleden af Dumreicher, at "Valhal" består endnu.

Den Bog (eller Afhandling) om Richardson og Fieldings Romaner3 vil jeg meget gerne læse. Jeg kender ganske vist ingen af de to berømte Romanforfattere uden af Omtale, skønt navnlig den sidste altid har interesseret mig.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Jeg vèd godt, at min Skrift er bleven næsten ulæselig. Det kommer af en Lammelse, der ramte mig i Sommer, og som endnu ikke er helt hævet. Jeg skriver med andre Ord for Tiden med en halvvejs død Hånd.

 
[1] en af Deres Kolleger: Inger Holt?; Poul Carit Andersen var jo ikke i formel forstand en "kollega". tilbage
[2] Billede fra Randers: hvorledes ET har kunnet vise billedet, er ikke klart, måske i et avisudklip(?); men ET var selv student fra Randers Latinskole, i 1916. tilbage
[3] Richardson og Fielding: Studier i Richardsons Romaner (1928) og Studier i Fieldings Romaner, 1930. tilbage