Gruppebillede af Valhal

På dette gruppebillede af Valhals samlede medlemskare i året 1872-73 sidder fra venstre Karl Adolf Bruhn, Henrik Pontoppidan, Frederik Jacobsen, Johan Rohde, Otto Elmenhoff og Jørgen Olaf Olsen. Karl "Bolle" Bruhn gik ud af skolen uden eksamen og kom i lære på Svaneapoteket i Randers samtidig med at Henrik Pontoppidan i september 1873 begyndte på at forberede sin optagelse på Polyteknisk Læreanstalt. Frederik Jacobsen døde som 21-årig teologisk student i oktober 1878. Johan Rohde læste først medicin, men blev så maler og var Pontoppidans livslange og nærmeste ven. Otto Elmenhoff blev cand.polit. og sin fars efterfølger som bogtrykker og udgiver af Randers Amtsavis; i den egenskab holdt han kontakten til Pontoppidan. Jørgen Olaf Olsen blev i modsætning til Pontoppidan færdig med en uddannelse som ingeniør. Billedet sidder på indersiden af Valhalprotokollen.