Henrik Pontoppidan til Ejnar Thomsen
Sendt fra Holmegårdsvej 2. Charlottenlund. 26. september 1930

Deres "Grundrids"

26d Septb. 30. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Hr. Magister Ejnar Thomsen!

Jeg tilbagesender hermed Deres Bogfortegnelse, hvori jeg har gjort et Par Smårettelser og en enkelt Tilføjelse1.

Det vil naturligvis interessere mig at stifte Bekendtskab med Deres "Grundrids". Jeg håber, De vil sende mig det. Jeg skal til Gengæld sende Dem det nye (3die) Bind af mine udvalgte "Noveller og Skitser", når det udkommer. Det må sikkert ske i den allernærmeste Fremtid2. Det er flere Måneder, siden jeg læste Korrektur på det.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tilføjelse: Det drejer sig om en fortegnelse over HPs værker til brug i Grundrids ved folkelig Universitetsundervisning, Nr. 383: Henrik Pontoppidan under Folkeuniversitetsudvalget som udkom i 1930. tilbage
[2] Fremtid: Bindet udkom 4.10.1930. tilbage