Carl Dumreicher

(1879-1965) var cand.theol., universitetsbibliotekar og forfatter. Han voksede fra sit ottende år op i Randers, blev 1898 student fra Latinskolen og året efter medstifter af det københavnske Randrusianersamfunds ledelse. I den egenskab opsøgte han, den første gang forgæves, Pontoppidan og blev efterhånden så god en bekendt at Pontoppidan i 1930 betroede ham at skrive en biografisk artikel til Den yngre Slægt Pontoppidan. Se herom foreløbigt i Flemming Behrendts summariske fremstilling.

I flere omgange havde Dumreicher fat i Valhal-protokollen.