Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 7. juni 1883 (udateret)

Besøg af Drachmann

Hjørlunde.
Torsdag [7.6.1883].

Kjære Rohde!

Tak for Brev. Jeg havde ventet længe; thi jeg fik jo "Nanna"1 uden et Ord fra dig, så jeg vidste jo ikke en Gang, at du var rejst fra Kjbhvn2. Hvad angår Jyllandsturen, da har jeg opgivet den, siden den ikke blev efter vor første Bestemmelse den 1ste Juni. Det havde jeg nemlig lagt hele min Sommerplan efter, og kan nu ikke indlade mig på Forandringer efter Tornøe's Forgodtbefindende3.

For Øjeblikket er jeg derfor ganske ene hjemme; Marie rejste med Karen til Kjbhvn den 1ste, således som det var bestemt, og hun bliver der vel Måneden ud. Vi havde, forinden hun rejste, Besøg af Drachmann4, som blev her nogle Dage – et Besøg, jeg for Resten har haft megen Glæde af. Vi kom udmærket ud af det sammen, og han syntes at befinde sig vel ude i vore små Værelser og små Forhold. Desværre blev han syg, da han kom hjem, men dersom han kommer sig snart, tager tænker han på at tage herud igjen, mens Marie er borte, så vi kan dele 2 Lejligheden her og arbejde noget sammen5.

God Fornøjelse da ved Vesterhavet! Jeg havde stor Lyst til at følge Eder – men, både et og andet hindrer mig, og jeg bliver hjemme i min Hule. Dog, når du er kommen dertil, og I har lejet jer ind i Harboøre eller hvor det nu bliver, – send mig da et Par Ord med Besked om, hvorledes I har [det], og om Vejen, man skal tage dertil; måske I så dog en Dag så' mig komme dumpende – navnlig dersom I bliver ind i Juli.

Værst er det med Pengene, skjønt jeg dog har fået mig ganske godt klaret på det sidste; men jeg mangler endnu en 2 à 300 Kr for at kunne komme frelst igjennem det, så jeg må være forsigtig og sparsommelig. – Jeg synes for Resten, at du må spare så mange Penge i denne Tid, at du sagt[ens] må kunne afse et Par hundrede Kroner. Verden er jo lumpen, – jeg lever i min Ensomhed på Fedtebrød og harsk Øl; men jeg arbejder som en Hest, og har i den sidste korte Tid fået adskilligt i stand, som er godt, – navnlig en større Fortælling om Drikkelag6, der skal gjenføde den danske Poesi!

Endnu en Gang – God Fornøjelse! Hils Tornøe og gode Venner7

Din
Henrik P.

 
[1] Nanna: Hermed menes sandsynligvis Zolas 336 s. store roman Nana (1880) der 1881-82 var udkommet heftevis(?) i Al. Schumachers oversættelse (og på A.W. Henningsens Forlag). tilbage
[2] fra Kjbhvn: formentlig til Randers for at tegne til Danmark. tilbage
[3] Forgodtbefinde: iflg. brev fra Marie Oxenbøll af 25.4.1883 var den opr. plan at de tre skulle tilbringe sommeren i Nordsjælland. tilbage
[4] Besøg af Drachmann: Det sluttede den 30. maj, jf. brev fra denne af s.d. tilbage
[5] herud igen: iflg. HDs dagbog synes det ikke at være sket. tilbage
[6] Fortælling om Drikkelag: kendes ikke, men udviklede sig måske siden til "Klørknægt". tilbage
[7] gode Venner: i den fælles barndomsby Randers. tilbage